Trang chủ > Sổ tay học hỏi > Hiểu ngành nghề >> [Infographic] Người có trình độ đại học thất nghiệp cao nhất

[Infographic] Người có trình độ đại học thất nghiệp cao nhất

Xem xét theo trình độ chuyên môn, những người đạt trình độ đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp nhiều nhất, chiếm khoảng 150 nghìn; tiếp đến là cao đẳng, trên 100 nghìn.
Hãy cùng theo dõi infographic sau để tìm hiểu thêm về mức độ thất nghiệp của thanh niên và sinh viên theo trình độ chuyên môn.


 
Người có trình độ đại học thất nghiệp nhiều nhất

 
Theo VnExpress
Len dau trang